Plás Haddington, BÁC 4

Gaelscoil Eoin

Fón: 085 132 1203

Uimhir Rolla: 20539M

Teagmháil / Contact

Plás Haddington

Baile Átha Cliath 4

D04 CP27

Oifig: 8:30 - 1:10 i.n.

Naíonáin: 8:30 - 1:10 i.n.

Rang 1-6: 8:30 - 2:10 i.n.

Clárú / Registration

IARRATAIS I gCOMHAIR LIGEAN ISTEACH 2024/25

APPLICATIONS FOR ADMISSION FOR THE SCHOOL YEAR 2024/25

Glacfar le hiarratais ó Luan an 02/10/2023. Applications will be accepted from Monday the 02/10/2023.

FOIRM IARRATAIS (Foirm Iarratais A) / APPLICATION FORM (Application Form A)

Fógra Bliantúil maidir le Ligean Isteach 2024/25 / Annual Admissions Notice for 2024/25

Polasaí Iontrála / Admissions Policy 

Dátaí tábhachtacha maidir leis an bpróiseas iontrála don scoilbhliain 2024/25 / Here are the important dates regarding the 2024/2025 admission process:

 • 02/10/2023 – Tosóidh Gaelscoil Eoin ag glacadh le hiarratais (Foirm Iarratais A) / Gaelscoil Eoin will begin accepting Applications (Application Form A)
 • 13/11/2023 – Dáta deiridh glacadh le hiarratais / Closing date for applications
 • 20/11/2023 – Cinntí ar iarratais / Applicants notified of decisions
 • 04/12/2023 – Glacadh le tairiscint / Final date for acceptance of offer
 • 11/12/2023 – Tairiscintí Babhta 2, más bainteach / Second round offers (if applicable)

Ón 02/10/2023 glactar le Foirm Iarratais – Fóirm Iarratais A:

 • sa phost
 • le lámh
 • mar cheangaltán ríomhphoist chuig oifig@gaelscoileoin.ie

From 02/10/2023 Applications – Application Form A will be accepted by:

 • Post
 • Hand
 • Email attachment to oifig@gaelscoileoin.ie

Tá roinnt spás fágtha sna Naíonáin Shóisearacha agus sna Naíonáin Shinsearacha do 2023/2024. Déan teagmháil leis an oifig oifig@gaelscoileoin.ie / Some places are available for Junior and Senior Infants for 2023/24.  Contact the office oifig@gaelscoileoin.ie for further information.

Más maith leat spéis a léiriú sna blianta 2025, 2026, 2027, tá Foirm Léirithe Spéise againn / If you would like to express an interest for enrolment 2025, 2026, 2027, see our Expression of Interest form.