Plás Haddington, BÁC 4

Gaelscoil Eoin

Fón: 085 132 1203

Uimhir Rolla: 20539M

Teagmháil / Contact

Plás Haddington

Baile Átha Cliath 4

D04 CP27

Oifig: 8:30 - 1:10 i.n.

Naíonáin: 8:30 - 1:10 i.n.

Rang 1-6: 8:30 - 2:10 i.n.

Foirgneamh Scoile / School Building

Building 1

Foirgneamh álainn stairiúil Ghaelscoil Eoin / Our beautiful historical building

Tá an t-ádh dearg linn gur tugadh foirgneamh buan do Ghaelscoil Eoin ar Phlás Haddington, Droichead na Dothra,  ón tús. Is foirgneamh álainn stairiúil é a théann siar go 1902. Rinneadh athchóiriú ar an mbunurlár sular bhogamar isteach i Meán Fómhair 2021. Déanfar athchóiriú ar an chéad urlár sna blianta beaga amach romhainn, in am dúinn fás isteach sa spás iontach seo. Is ré nua é d’fhoirgneamh tábhachtach i nDroichead na Dothra agus is breá linn ár bhfoirgneamh buan s’againn féin.

Tagann na páistí isteach sa chlós iontrála ar chúl an fhoirgnimh, ar Phlás Haddington féin.  Bímid ag úsáid an chlóis ar an taobh eile den fhoirgneamh mar phríomhcheantar súgartha. Tá clós beag eile againn atá  in úsáid againn mar sheomra ranga lasmuigh.

We are in the very fortunate position to have been given a permanent building in Ballsbridge D4 from the day we opened in September 2021. Gaelscoil Eoin Plás Haddington is a beautiful historical building that dates back to 1902.  The ground floor was completely renovated for us to move into on our very first day.  The upper floor will be renovated over the coming years, in time for Gaelscoil Eoin to grow into our wonderful space.  This is a new era for an important building in Ballsbridge, and we just love our forever home.

We use the entrance to the rear of the building, on Plás Haddington to come in and out of school.  We use the large clós to the front of the building as our main outdoor play area and enjoy our clós beag as an outdoor classroom.

Collage Gaelscoil Eoin