Plás Haddington, BÁC 4

Gaelscoil Eoin

Fón: 085 132 1203

Uimhir Rolla: 20539M

Teagmháil / Contact

Plás Haddington

Baile Átha Cliath 4

D04 CP27

Oifig: 8:30 - 1:10 i.n.

Naíonáin: 8:30 - 1:10 i.n.

Rang 1-6: 8:30 - 2:10 i.n.

Foireann na Scoile / Team

Building 1
  • Príomhoide: Cristín Ní Chairealláin
  • Naíonáin Shóisearacha / Junior Infants: Sarah Barry
  • Naíonáin Shinsearacha / Senior Infants: Catherine Cox / Cristín Ní Chairealláin
  • Cúntóir Riachtanas Breise / Additional Needs Assistant: Brenda Gormley