Plás Haddington, BÁC 4

Gaelscoil Eoin

Fón: 085 132 1203

Uimhir Rolla: 20539M

Teagmháil / Contact

Plás Haddington

Baile Átha Cliath 4

D04 CP27

Oifig: 8:30 - 1:10 i.n.

Naíonáin: 8:30 - 1:10 i.n.

Rang 1-6: 8:30 - 2:10 i.n.

Teagmháil / Contact Us

SEOLADH

Plás Haddington
Baile Átha Cliath 4
D04 CP27

FÓN

085 132 1203

RÍOMHPHOST

oifig@gaelscoileoin.ie

AMANTA OSCAILTE

Oifig: 08:30 - 13:10
Naíonáin: 08:30 - 13:10
Rang 1-6: 08:30 - 14:10